มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาเลเซีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 28,277 14,570 59,820
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 249,386,942 214,323,379 252,590,913
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 9,695 305,174 173,231
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 849,584 650,514 1,097,910
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 36,093,073 31,282,855 31,135,003
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 5,728,984 5,233,091 1,746,703
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,171,060 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 23,367,365 16,899,168 14,240,385
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 13,740,543 11,420,304 9,719,890
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 8,081,350 7,976,087 1,974,922
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 2,870,260 1,819,118 2,902,482
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 15,136,962 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 183,712,317 251,514,979 253,132,843
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 17,194,842 16,099,080 22,414,387
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 11,859,907 13,712,192 9,139,461
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 171,739,614 202,295,213 200,249,083
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 258,977,903 338,130,632 179,428,488
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 2,462,197 7,044,707 5,945,850
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 399,777,629 361,183,707 398,768,532
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 4,531,086 6,975,396 8,887,666
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 7,898,584 13,005,962 16,916,140
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 21,081,298 34,660,402 23,456,287
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 26,349,467 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 6,409,562,868 4,769,901,548 6,374,445,749
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 1,093,913,784 631,435,944 217,236,364
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,354,007,745 1,080,806,097 899,179,039
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 76,548,917 83,390,712 73,093,360
31 ปุ๋ย 1,153,549,221 381,543,108 783,542,794
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 227,426,803 208,747,628 228,898,704
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 60,904,803 78,162,114 65,168,218
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 207,901,864 216,905,649 205,588,525
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 56,994,280 38,932,668 33,912,954
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 8,778,584 7,855,298 4,881,356
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 17,043,002 16,200,085 19,023,443
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,366,006,216 1,047,913,383 571,022,657
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,981,050,956 1,920,286,492 2,012,654,596
40 ยางและของทำด้วยยาง 543,292,038 541,377,849 506,464,180
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 54,506,112 37,171,019 10,242,832
42 เครื่องหนัง 1,338,004 1,270,588 992,455
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 143,694,748 183,909,590 190,316,010
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 0 194,721
47 เยื่อไม้ 12,059,415 6,090,462 1,136,480
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 270,291,420 264,109,968 237,467,256
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 11,855,956 7,269,488 5,891,619
52 ฝ้าย 361,663 14,452 46,868
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 5,632 16,815
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 8,904,460 6,102,564 8,452,342
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 17,393,876 12,338,261 12,889,598
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 34,318,968 24,782,643 18,416,599
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,775,755 2,952,187 3,239,951
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 311,569 208,875 1,137,008
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 11,127,914 1,211,576 5,052,086
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 192,671 8,178,227 142,796
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,495,558 6,002,705 4,935,776
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,932,316 2,409,963 2,870,370
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 8,673,286 7,317,328 6,985,015
64 รองเท้า 5,581,331 3,537,735 77,672
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 147,212 1,002,618 350,100
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 13,008 100 100
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 94,040 1,814
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 27,653,259 19,127,198 24,119,241
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 88,670,307 79,211,169 74,070,086
70 แก้วและเครื่องแก้ว 137,908,644 204,477,184 167,239,803
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 443,293,157 596,933,572 433,033,490
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,163,409,446 416,584,250 681,175,848
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 920,835,290 876,615,067 742,015,482
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 289,075,451 293,095,423 237,901,720
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 4,688,302 2,010,512 11,866
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 757,557,779 999,053,632 955,749,154
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 176,403 9,044 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 6,789,815 7,418,924 9,518,368
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 1,460,489 110,687 99,580
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 1,044,952 902,074 1,794,304
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 34,226,269 35,146,754 44,789,977
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 72,605,773 39,673,951 55,338,048
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,298,344,295 3,027,548,867 2,213,263,392
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 11,230,841,026 9,971,336,201 9,302,989,102
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 3,968,446 3,285,434 1,186,195
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,456,356,647 637,316,447 177,573,005
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 7,109,625 12,050,283 2,113,505
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 3,939,192,179 61,796,655 3,000,000
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,215,959,778 1,145,444,067 1,224,824,125
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 1,146,186 1,526,516 864,910
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 2,820,838 1,748,059 3,975,358
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 86,660,593 76,378,648 55,298,730
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 5,627,781 5,863,801 2,429,006
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 40,592,370 31,164,762 31,562,235
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 11,704 64,339 2,600
รวม 41,820,682,599 31,706,228,113 30,385,887,348
หน่วย : บาท