มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โมซัมบิก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 6,067,515 12,946,391 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 27,726 58,847
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 4,924,081
10 ธัญพืช 0 0 562
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 71,681,346
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 2,733 126,176,215 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 20,230 0 363
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,620,204 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 995 2,022 1,584
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 116,563,212 70,959,303 35,445,250
72 เหล็กและเหล็กกล้า 8,391,876 2,269,259 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 1,103,886 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 1,086 0
รวม 133,666,765 213,485,888 112,112,033
หน่วย : บาท