มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เนเธอร์แลนด์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 903,838 1,130,380 218,707
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 1,265,924 8,787,871 10,753,120
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 25,329,198 20,832,057 76,426,009
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 148,445,555 104,513,279 158,569,835
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 31,563 1,549,545 4,020,361
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 29,567,043 35,659,943 19,996,712
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 562,965 998 94,151
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 137,063 100,593 293,313
10 ธัญพืช 0 0 24,707
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 8,471,678 38,256,388 6,552,306
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,457,617 2,344,786 2,264,579
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 120,038 1,597
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,953,354 4,298,976 9,851,473
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 14,475 0 148,436
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 4,943,053 11,124,183 1,744,083
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 15,608,702 24,014,482 16,138,774
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 12,300,932 7,853,713 11,160,739
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 33,283,040 47,824,675 62,533,851
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 79,917,869 131,654,869 88,512,448
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 781,077 602,120 7,406,414
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 86,849,779 133,567,477 112,011,425
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 705,783 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,744,186 11,188,930 3,528,859
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 4,179,337 523,783 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 6,438,720 36,800,884 21,308,860
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 56,936,854 72,907,645 62,496,978
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 72,568,447 121,668,859 129,261,550
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 150,854,231 249,471,503 181,537,186
31 ปุ๋ย 42,834,264 24,770,765 37,640,322
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 15,927,131 28,188,679 38,810,103
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 5,164,409 14,012,074 11,080,386
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 27,090,267 51,741,222 44,295,281
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 14,418,059 53,334,312 53,701,325
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 6,029,874 1,699,646 1,400,240
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 39,738,646 48,967,806 40,924,269
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 132,170,514 195,955,882 188,635,852
40 ยางและของทำด้วยยาง 24,185,230 23,499,619 24,618,492
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 45,305,637 49,921,915 43,442,696
42 เครื่องหนัง 433,151 454,267 345,824
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 5,011,926 3,036,208
47 เยื่อไม้ 69,091,312 51,820,383 19,160,840
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,456,000 12,055,895 5,998,428
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,297,328 781,035 1,373,344
50 ไหม 41,001 0 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 11,848 0
52 ฝ้าย 216,334 514,980 137,308
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 11,835,947 18,807,835 23,685,792
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,549,287 6,096,194 2,040,059
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 7,654,874 28,558,688 27,345,678
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 36,185 113,350 11,500
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 2,823,442 5,619,486 355,752
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 6,410,463 5,349,849 5,768,856
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 235,653 0 987,081
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 228,402 295,242 421,146
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 346,670 254,409 400,108
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,190,528 539,575 917,060
64 รองเท้า 421,353 234,674 37,837,085
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 53,553 269,553 51,216
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 3,395 5,589 300
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 12,178,218 13,008,830 8,939,981
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 263,403 212,211 391,422
70 แก้วและเครื่องแก้ว 829,532 340,485 611,253
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,368,706 2,106,714 3,622,294
72 เหล็กและเหล็กกล้า 16,913,325 31,713,133 39,580,510
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 72,178,043 36,999,745 30,505,560
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 20,504,370 2,339,136 43,510,281
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 2,208,648 2,106,022 2,884,531
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 40,657,147 33,441,474 20,920,877
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 8,207,699 5,733,751 7,271,727
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 60,901 95,272
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 7,343,120 15,026,733 8,031,748
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 4,832,806 8,915,659 9,956,419
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 220,482,056 529,584,851 344,174,641
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 573,113,257 596,405,859 531,222,482
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 73,106 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 42,404,365 22,480,981 106,058,409
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 986,539 3,645,606 2,578,257
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 39,040 9,000
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 113,347,692 152,691,393 204,956,955
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 257,798 223,910 168,857
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 240,217 94,702 108,006
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 13,416 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,492,202 13,151,031 2,254,559
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 738,278 945,639 1,589,353
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,256,522 3,553,707 344,068
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 127,784 15,557 174,617
รวม 2,359,446,025 3,170,535,161 2,971,240,103
หน่วย : บาท