มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นอร์เวย์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 856,652,853 674,527,476 572,250,688
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 21,845 16,926 91,917
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 995 0 0
10 ธัญพืช 0 0 1,985,262
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 30,981 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,194 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,189,419 6,773,237 3,242,760
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,426,899 1,161,322 763,624
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 1,003
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 25,421 567 30,316
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,410,334 1,191,182 138
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 0 248
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 374,508 4,772,904 640,100
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 727,905 528,503 879,541
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 18,407,765 29,345,617 33,389,998
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 460,661 1,175,936 7,568,621
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 68,850
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 5,335,232 19,343,155 17,386,846
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 734,775
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,461 1,291,788 1,466,835
31 ปุ๋ย 1,044,599,016 358,853,517 497,333,736
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 15,596,783 947,619 2,049,943
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 5,178 722 1,907
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 413,539 1,154,860 29,700
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 2,343,679
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 27,506,361 3,025,830 4,524,398
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 11,399,081 15,772,087 13,301,239
40 ยางและของทำด้วยยาง 4,031,754 490,003 486,773
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 6,710 7,040,488
42 เครื่องหนัง 9,134 22,477 1,377
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 15,503 23,144 28,124
47 เยื่อไม้ 48,949,524 95,847,180 18,987,090
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 6,485,178 122,158 20,426
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 443,781 96,367 41,843
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 1,117,551 1,514,078 438,785
52 ฝ้าย 1,044 0 1,053
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 53,307 54,383 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 5,851 56,317 3,960
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 719 1,320
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 12,049 40,702 10,869
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 39,257 6,911 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,672 1,673 146,904
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 89,503 245,192 168,080
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 67,497 32,553 46,562
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 56,948 76,857 56,484
64 รองเท้า 1,276 11,979 12,869
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 110,093 116,009 98,484
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 16,694 214,473 440,661
70 แก้วและเครื่องแก้ว 23,857 83,159 137,977
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 272,040 16,557 24,536
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,843,272 2,895,651 10,605,769
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 10,178,208 9,363,696 22,316,014
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,615,767 1,587,987 552,230
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 20,097,923 15,446,509 20,159,257
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,191,882 2,000,205 13,236,712
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 189,091 242,575 49,308
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 207,023 335,036 224,426
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 29,843,171 12,236,066 54,180,924
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 82,273,086 51,066,962 124,486,832
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,734,913 1,686,797 1,423,491
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 482,634
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 15,237,484 4,882,171 20,890,263
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 807 0 105,430
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 5,751 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 36,641,878 28,232,505 47,609,322
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 26,922 23,731
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 14,239 268 99,623
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 55,693 0
รวม 2,253,429,707 1,349,058,624 1,504,726,755
หน่วย : บาท