มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เนปาล

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 153,847 153,960 80,379
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 14,838 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 2,370
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 11,934 290,110 56,216
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 14,259 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 18,267 45,063 15,167
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 90 0
42 เครื่องหนัง 0 0 3,106
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,607,864 1,259,906 7,752,927
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 16,478 18,222 4,897
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 1,144 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 879,398 226,637
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 307 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 23,794 547 33,529
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 72,481 90,463 5,868
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 54,682 182,427 363,101
64 รองเท้า 0 0 1,823
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,072 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 18,249 99 19,060
70 แก้วและเครื่องแก้ว 16,349 0 5,083
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 36,565 535 50,514
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 294,711 274,156 325,796
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 73 5,006
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,984 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 33,163 59,928 7,320
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 69 0 1,902
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,863 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 305,057 58,097
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 19,803 0 2,911
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 597 578
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 4,844 5,223 0
รวม 2,404,585 3,581,836 9,022,287
หน่วย : บาท