มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นิวซีแลนด์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 12,707,606 10,837,557 25,359,605
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 39,776,520 61,465,707 135,688,400
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 29,397,494 24,306,345 38,688,399
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 502,816,004 535,688,921 1,481,314,348
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 29,464,564 22,209,771 21,145,405
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 70,706 117,785 459,797
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 9,336,360 18,591,215 11,314,308
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 118,011,492 180,721,606 364,019,911
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 24,469 0 9,957
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 3,605,819 3,301,764 1,836,826
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 11,132,066 22,049,740 15,425,134
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 42,621 341,287 111,666
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 575,572 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 7,720,876 1,461,414 9,147,790
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 783,453 1,139,506 131,677
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 5,898 20,662,983 7,862,812
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 4,817 2,192,844 120
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 59,856,201 89,344,317 108,930,429
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 34,213,476 25,543,492 27,213,955
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,556,503 32,617,592 5,401,784
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 3,330,570 3,731,721 7,601,923
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 38,671,832 8,553,794 72,883,054
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 3,207,529 6,393,724 5,366,512
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 1,830,764 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 334,550 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 376,426 0 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 7,511 612 2,233
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,934,925 5,580,645 157,990
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 386,258 761,697 118,526
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 802,096 1,673,192 1,845,128
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 181,971 50,033 1,187,377
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 71,572,060 70,629,061 98,358,360
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,793,456 6,111,575 2,878,079
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 24,048,804 28,648,359 27,382,932
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,013,610 336,212 1,225,191
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 641,573 360,649 0
42 เครื่องหนัง 18,992 3,052 646,086
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 89,411,481 122,826,922 117,971,764
47 เยื่อไม้ 114,562,240 182,707,225 168,993,703
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 18,804,328 19,216,374 40,599,251
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,625,489 422,146 410,439
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 17,230,282 34,578,031 20,115,669
52 ฝ้าย 332 165 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 13,192 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 4,304 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 238,144 5,000 165
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 535 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 43,731 310,331 1,884,306
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 165 2,286
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 20,161 9,524 11,882
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 27,275 43,792 43,170
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 66,783 145,556 120,890
64 รองเท้า 4,576 2,740 5,943
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 79,673 289,613 3,802
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,735 2,973 1,950
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 37,163 96,935 3,500
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 515,371 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 37,385,550 6,325,753 7,506,828
72 เหล็กและเหล็กกล้า 15,362,679 14,341,459 50,641,943
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 5,626,956 5,493,509 7,519,212
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 10,005,322 320,805 6,899,531
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 387,124 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 287,315,064 49,755,327 139,977,775
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 49,303
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,187,848 91,060 3,345,361
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 182,720 102,969 115,026
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 18,063,264 7,998,383 136,863,606
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 37,987,854 38,476,694 28,263,308
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,175,535 5,606,202 760,736
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 9,063,230 1,825,920 193,586
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 26,641,012 23,014,598 62,628,015
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 18,878 8,949 6,334
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 974,401 898,666 15,185
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 543,048 2,994,523 16,657,328
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 137,837 133,814 8,567
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 34,964 80,863 24,461
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 33,999 0
รวม 1,712,592,536 1,705,032,146 3,285,360,539
หน่วย : บาท