มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เปรู

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 193,469 155,867 105,691
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 228,524,360 267,540,482 192,059,208
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 271,949 130,554 229,274
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 3,779 3,445
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 33,180,669 21,469,385 46,492,282
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 8,943 0 82,887
10 ธัญพืช 1,217,288 3,635,296 2,026,213
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 1,059,797 82,986
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,380,079 965,945 2,206,462
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 12,883,197 0 2,394,450
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 1,247,264 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 6,167 57,136 3,535,806
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 26,108 3,064
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 387,590 285,414
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,195 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 23,154 405,794 716,492
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 686 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 11,667,560 0 1,755,711
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 24,839,381 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 6,751,320 4,404,881 10,081,451
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 4,407,348 11,166 3,943,342
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 4,946 0 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 14,041,862 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 108,701 3,151 8,719
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 19,697
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 61,712 0 1,025
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 30,359 37,242 44,080
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 4,392 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,600 0 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 1,722 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 426 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 669,815 879,541 953,597
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 49,623 132,793 35,149
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 12,770 27,107
64 รองเท้า 0 0 894
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 84,366 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 2,000 1,998
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 0 11,640
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 298,472 16,775
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 1,459 3,469
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,243,402 1,144,295 1,141,675
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 103,706,269 72,854,734 137,835,733
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 915,725
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 74,798
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 10,521 8,677 52,396
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 763 0 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 2,936 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 8,000 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 22,506 0 1,092
รวม 406,516,673 415,771,191 407,149,747
หน่วย : บาท