มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปาปัวนิวกินี

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 9,066,905 2,594,375 4,598,754
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,596,065 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 136,194 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 3,529,307
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 11,032 35,781 678,857
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 13,468 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 18,342 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 349 8,651 65,045
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,236 0 0
42 เครื่องหนัง 0 0 2,746
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 465 929 627
64 รองเท้า 1,609 0 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 503 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,239,042 7,013,619 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,038 14,857 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 3,357 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 10,493
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 17,261
รวม 11,940,083 9,821,734 8,903,090
หน่วย : บาท