มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฟิลิปปินส์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 17,786 35,628 15,994
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 29,118,013 74,973,855 82,288,847
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 9,304 2,466 510,782
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 5,494,841 2,794,748 2,365,559
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,806,146 3,023,352 814,616
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 53,648,689 25,181,713 5,454,135
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,319,409 11,512,801 7,328,617
10 ธัญพืช 1,710 5,751 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 21,492,173 12,747,889 20,277,478
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,089,222 25,840,505 16,347,081
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 7,007,663 11,750,172 11,291,648
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 827,068 0 1,595,720
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,870,421 1,741,619 9,504,426
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 4,356,096 6,050,245 4,059,758
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,707,105 20,314,787 11,334,615
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 2,790,223 6,808,986 2,409
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 9,395,133 12,996,034 13,806,962
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 6,898,168 12,173,730 5,122,963
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 7,979,773 4,609,706 553,635
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 106,022 138,270 143,907
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 35,193,183 15,517,394 32,334,470
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 238,021,400 335,939,707 285,829,733
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 22,181 0 592,622
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 284,038 943,390,777 1,140
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 38,356,402 16,706,814 1,835,260
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 6,682,005 5,901,366 5,680,651
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 4,153,199 22,654,815 2,308,969
31 ปุ๋ย 2,484,499 688,838 633,847
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 30,555,161 42,153,600 31,073,277
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,731,763 3,145,830 6,963,479
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 15,820,480 32,109,782 24,052,564
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 893 0 116,368
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 4,545,689 9,097,666 8,973,538
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 0 190,110
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 15,297,489 16,531,158 21,005,067
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 234,196,829 257,872,931 268,670,235
40 ยางและของทำด้วยยาง 34,163,296 27,497,819 28,943,493
42 เครื่องหนัง 2,575,149 1,872,068 6,873,654
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 20,847 11,173 20,240
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 1,352 0 0
47 เยื่อไม้ 23,659,594 6,801,684 10,813,962
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 371,581 2,385,908 3,053,273
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 284,964 429,101 386,320
52 ฝ้าย 866,611 2,891,169 3,071,212
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 69,042 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 6,423 32,853 263,821
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 2,303 710
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,215,205 3,099,931 58,697
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 17,705 9,825 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 4,253,750 10,978,701 5,650,354
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 13,330,265 42,324,496 27,396,210
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,724,529 12,881,059 4,938,669
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,044,934 7,012,840 2,490,470
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 11,185,919 9,800,043 9,682,870
64 รองเท้า 255,295 1,164,901 70,972
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 123,643 90,524 437,624
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 2,311 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 995,729 207,593 948,783
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,570,493 2,176,886 3,587,761
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 5,836,017 6,798,678 4,164,651
70 แก้วและเครื่องแก้ว 8,842,440 18,252,872 20,073,199
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 20,317,412 10,898,526 18,150,722
72 เหล็กและเหล็กกล้า 37,028,617 21,084,003 43,708,876
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 55,527,521 59,991,456 259,719,357
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,634,476,157 1,305,050,217 1,759,808,638
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 17,069 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 23,337,623 23,214,088 27,350,478
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 5,949 8,231
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,697,345 8,017,791 18,916,679
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 61,809,911 22,435,013
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 6,183,072 4,915,099 3,044,196
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 21,659,448 43,990,512 51,762,814
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,025,298,173 2,937,541,846 3,013,080,159
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,128,090,409 3,764,526,728 3,304,446,149
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 696,471,687 836,096,166 922,307,189
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 0 1,374,898
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 386,097,986 462,305,690 475,376,641
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 16,132,642 15,932,863 13,325,848
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 60,402 12,000 55,000
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 11,447,365 0 3,610,303
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 5,079,827 5,833,431 9,104,383
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 3,908,042 488,620 3,218,814
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,718,106 599,411 2,648,041
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 4,357 0 0
รวม 9,980,162,108 11,653,538,091 10,969,459,856
หน่วย : บาท