มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปากีสถาน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 202,435,554 44,042,765 46,956,196
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 1,754,421 0 1,629,932
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 513,250 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 349,011 0 0
10 ธัญพืช 3,142,375 1,927,986 4,379,695
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 646,798
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,047,310 0 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 6,988,214 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 10,531 0 916
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 2,527,338 5,023,726 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 37,805,010 77,480,280 39,531,536
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 3,343,040 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 9,534,425 8,168,696 5,772,944
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 874,605,525 0 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 352,861 485,107 427
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 107,228 55,725 9,419,844
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 2,149,623 5,097,074 1,852,646
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 0 296,180
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 23,098 352,821 71,981
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 381,348 284,078 351,250
40 ยางและของทำด้วยยาง 325,629 124,478 35,731
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 814,396 4,770,732 9,613,947
42 เครื่องหนัง 3,482,989 2,964,215 3,130,636
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 198,576 219,800 366,716
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 25,866 5,685 15,713
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 46,115 24,254 300,944
52 ฝ้าย 7,217,337 7,514,230 1,517,507
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,436,669 2,439,535 4,808,392
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 343,672 378,536 329,371
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 3,769 0 7,038
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 355,777 17,159 150,435
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 3,088,851 5,098,770 2,515,022
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 107,385 59,690
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,432,500 4,515 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,272,412 7,267,792 5,482,189
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,208,751 9,087,312 9,674,728
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 34,434,719 39,805,745 31,506,343
64 รองเท้า 575,576 476,369 758,045
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 157,738 0 14,085
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 15,487 17,332 10,379
70 แก้วและเครื่องแก้ว 152,623 25,571 7,558
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,352,945 842,277 899,657
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 47,025 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 33,169 760,179 19,632,452
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 805 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 21,584 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 563,825 2,033,960 842,138
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 6,651 3,970 20,209
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 305,182 4,977,395 1,460,176
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 229,457 52,264 95,801
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 22,448 59,391 263,223
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,932,717 6,692,570 6,458,530
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 487,080 2,719 62,000
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 4,393 49,490,812
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 281,715 201,542 262,199
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,984,664 2,581,678 5,091,191
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 3,080 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,155 0 0
รวม 1,217,359,963 249,053,164 265,793,202
หน่วย : บาท