มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปวยร์โตรีโก

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 23,000 0 89,660
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 2,105 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 73,142,227 228,747,354 355,343,018
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 508,582
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 2,332,262 1,769,368 2,447,065
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 22,994 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 612,863 1,086,152 1,494,547
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 642,001 0
42 เครื่องหนัง 0 1,284 0
47 เยื่อไม้ 15,223,332 16,411,602 25,739,503
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 19,676
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 192,271 496,052 215,970
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 7,416 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 220,787 0 26,788
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 8,143 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 30,492,810 83,424,474 79,826,991
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 21,126
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,506,325 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 30,625
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 79,558 296,198 918,845
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 7,721,638 5,446,729 14,213,704
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 382,973 2,277,715 2,945,586
รวม 133,930,046 340,639,587 483,841,686
หน่วย : บาท