มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปารากวัย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 252,082 156,600 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 117,678,220 585,726,845 349,957
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,929 63,135 1,094,341
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 43,538 130,880 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 1,196 728
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 47,994,594 34,469,247 48,853,881
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,732 2,139 1,276
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 43,128 100,946 43,558
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,813 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,052 0 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 4,075,552
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,474,327 0 1,426,524
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 241,407 2,123,925
รวม 167,509,415 620,892,395 57,969,742
หน่วย : บาท