มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กาตาร์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 0 8,000 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 7,469,640,508 10,900,009,569 6,521,203,051
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 30,576,303 10,225,497 28,005,193
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 226,746,875 232,179,221 55,690,459
31 ปุ๋ย 469,678,621 1,274,247,276 602,245,468
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,240,149 0 4,589,931
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 171,198,297 100,919,036 197,963,444
40 ยางและของทำด้วยยาง 351,019 0 654,121
42 เครื่องหนัง 2,651 21,699 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,000 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 9,800 0 10,577
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 23,508 60,278 42,275
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 2,800 4,223
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 29,896 50,105 127,000
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 111,688 235,088 168,064
64 รองเท้า 14,659 896 2,524
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 2,000 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 19,816 6,093
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 7,000 10,600 34,368
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 7,400 18,383
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 67,894 0 78,508
72 เหล็กและเหล็กกล้า 7,566,670 10,574,270 5,917,428
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 7,501 601,537 27,807
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 295,045,599 347,022,496 293,824,801
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,000 130,270 45,034
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 31,541 24,195 39,551
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 28,291 159,358 19,215
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 870,867 12,055
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 5,296
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 3,800 12,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 42,054 37,765 138,878
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 24,808 8,000
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 2,000 4,500
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 10,955
รวม 8,675,428,524 12,877,448,647 7,710,909,202
หน่วย : บาท