มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 769,669 456,715 781,319
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 249,892,447 157,032,114 85,088,123
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 37,712,495 20,905,523 3,480,659
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 229,466 0 1,885,207
10 ธัญพืช 0 2,147,277 4,747,685
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 646,953 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 521,253 0 1,998
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 3,282 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 526,559 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 330,766 93,712 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 338,453
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 59,020,131 27,866,656 64,271,153
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 2,129,616,251 1,835 4,247,698,711
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 11,182,629 1,799,878 3,703,873
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 30,612 4,372,397 7,550,922
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 26,020 7,964
31 ปุ๋ย 227,775,329 203,370,257 1,646,180,900
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,780,999 22,500 47,622
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,984,216 1,051,464 2,332
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 302,426 311,222 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 100,506 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,908,387 1,848,925 15,249
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 13,416,117 4,480,613 33,628,618
40 ยางและของทำด้วยยาง 164,174,206 92,983,075 124,116,206
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 7,726
42 เครื่องหนัง 188,375 15,365 33,754
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 2,215,959 0 32,332,842
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 21,324,447 11,641,560 16,273,059
47 เยื่อไม้ 31,427,990 55,397,828 33,431,355
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 13,066,975 20,139,044 74,717,255
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 75,676 170,020 169,024
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 13,338
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 25,576 1,024 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 219
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 73 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 61,182 8,857 4,648
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 95,713 39,998 54,061
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 186,273 1,092,335 48,368
64 รองเท้า 35,710 55,031 10,456
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 13,864 14,903 4,411
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 4,907,818 8,055,175 3,894,368
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 10,000 14,022 16,614
70 แก้วและเครื่องแก้ว 61,479 16,529 101,275
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 73,177,548 74,035,723 102,503,713
72 เหล็กและเหล็กกล้า 45,367,232 35,964,214 101,780,228
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 694,514 21,910,835 42,708,542
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 3,068,080 16,145,782
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 601,846,974 417,826,249 642,648,133
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 25,738,388 0 48,724,376
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 4,321,885 4,347,898 738,131
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 26,825 12,485 23,710
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 150
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 16,800,763 2,573,102 7,741,070
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 5,818,904 11,340,175 8,624,120
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,350,839 15,078,334 635,752
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 10,370,978 1,122,058 1,003,272
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 442,390 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,136,059 13,863,558 15,194,428
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 45,266 15,909 9,843
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 55,640 0 63,664
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 329,732 2,034,847 22,175
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 485,993 812,097 245,670
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 75,724 61,498 254,921
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 32,230 422,286 420,934
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 5,316
รวม 3,765,196,724 1,220,464,191 7,374,153,697
หน่วย : บาท