มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สวีเดน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 82,420 10,000 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 573,226 0 375,633
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 2,686,733 2,411,937 55,465
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 44,629 4,022 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 105,858 0 135,728
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 589,275 6,282 374,269
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 367,307 481,241 778,174
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 5,672
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 44,941 0 16,667
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 598,606 0 48,816
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,537,062 0 228,948
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 119,768 0 402,461
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 4,221,798 9,018,196 7,598,608
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,588,684 702,382 3,468,621
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,495,558 2,686,791 2,751,266
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 281,606 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 24,254
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 2,958,590 1,593,295 1,571,454
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,738,000 13,462,583 2,876,169
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 11,240,464 23,822,303 26,421,208
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 19,864,262 23,969,883 12,232,843
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 77,463,144 63,539,010 53,240,056
31 ปุ๋ย 0 0 11,194,298
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,573,006 8,145,712 8,479,535
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 6,384,207 3,959,814 164,663
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 6,214,325 13,696,569 7,418,144
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 4,711,436 89,873 4,411,194
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 44,958,178 23,707,267 36,677,230
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 20,962,629 20,131,690 42,000,674
40 ยางและของทำด้วยยาง 17,061,030 12,155,181 19,506,551
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 209,445 0 0
42 เครื่องหนัง 164,782 261,008 183,835
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,687,376 10,868,460 13,760,313
47 เยื่อไม้ 112,605,772 71,685,980 57,347,995
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 180,808,971 164,296,516 212,873,519
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,930,436 12,509,065 285,243
52 ฝ้าย 164 18,758 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 1,313,346 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 7,422 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 4,404 3,608 29,233
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 61,804 0 101,475
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,096 31,500 37,319
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 205,523 263,666 228,934
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 223,486 268,578 820,203
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 277,481 238,960 137,599
64 รองเท้า 24,226 145,093 57,633
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,858,793 3,047,656 1,780,755
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 913 11,247 5,221
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 4,461,379 4,822,227 4,315,634
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 420,053 33,113 1,152,478
70 แก้วและเครื่องแก้ว 744,563 268,088 1,187,541
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,803,331 1,241,934 1,041,580
72 เหล็กและเหล็กกล้า 82,982,277 117,662,212 80,694,679
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 47,562,972 67,860,862 63,221,015
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,971,037 277,518 299,450
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 0 251,047
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,121,960 6,742,138 3,493,511
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 3,129 20,073 3,071
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 46,106 388,403
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 20,352,922 18,616,471 29,809,714
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,644,205 2,156,945 2,469,580
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 386,994,381 747,518,530 673,582,701
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 162,501,699 307,349,633 94,980,440
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 82,645 430,036
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 140,406,886 143,228,613 130,831,607
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 99,398,980 122,903,551 72,645,523
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 551,629 0 1,311,645
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 57,237,082 92,903,177 105,574,971
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 881,761 514,454 509,740
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 44,120 163,011 21,192
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 2,113 67,215,458
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,458,184 3,211,197 5,904,691
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 491,547 381,801 189,946
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 242,937 210,818 115,138
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 8,168 0 0
รวม 1,553,826,038 2,126,774,702 1,871,748,669
หน่วย : บาท