มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สิงคโปร์

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 32,000 30,537 38,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 37,814 0 37,726
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 22,556 10,597 1,220
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 30,388 30,411 29,994
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,691,631 158,073 189,432
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 175
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,326 4,956,548 85,301
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 11,275,097 25,292,385 5,803,571
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 646
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 453,334 83,995 137,918
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 37,361,798 51,963,608 44,891,399
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 2,340,674 770,197 2,488,490
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 4,418,015 1,838,285 5,221,393
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 51,782,275 50,839,447 49,919,560
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 320,910,583 517,121,566 417,294,476
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 5,973,699 8,922,653 6,387,615
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 347,099,437 681,359,302 691,238,269
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 13,635,711 14,546,268 6,202,343
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 53,906,591 79,545,294 68,190,150
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 41,454,355 23,799,022 46,092,626
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 93,482 1,930,360 64
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,076,527,988 4,324,822,495 1,260,076,220
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 22,718,773 11,683,570 15,221,819
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,468,379,530 1,760,971,482 1,339,552,554
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 125,052,279 101,741,181 99,367,213
31 ปุ๋ย 2,135,700 319,741 5,023,139
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 70,615,848 108,282,306 119,807,179
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 933,092,906 1,061,451,595 906,369,728
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 128,568,649 127,651,816 139,006,974
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 22,567,626 24,059,310 21,173,823
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 1,415,320 12,668,083 1,206,844
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 607,061,370 749,619,076 763,274,020
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,170,595,311 1,451,792,240 1,264,689,310
40 ยางและของทำด้วยยาง 279,656,457 315,711,638 232,081,868
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 30,009 7,671 17,620
42 เครื่องหนัง 1,957,957 7,649,286 4,530,647
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,112,571 10,109 11,956,214
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 213,297 0 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 1,000 0 0
47 เยื่อไม้ 34,616,983 29,793,321 5,063,091
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 381,682,943 492,807,265 487,183,399
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 29,580,506 38,031,429 35,195,006
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 5,614 0
52 ฝ้าย 43,664 49,963 26,620
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,543,712 3,102,016 6,733,551
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 308,097 1,336,608 894,493
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 217,060 739,965 651,568
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 50,954 8,535 13,031
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 371,777 188,832 190,127
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,610,139 380,372 637,395
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,935 6,320 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 547,471 667,464 531,941
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,491,942 7,359,310 6,311,697
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 65,364,201 61,518,151 60,727,461
64 รองเท้า 28,644,402 16,210,618 24,341,776
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 426,918 97,574 180,062
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 9,648 53,622 9,126
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 2,352 193,264 3,830
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 5,441,893 5,363,089 4,232,218
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 5,121,802 5,685,044 5,071,026
70 แก้วและเครื่องแก้ว 9,202,694 12,189,875 8,018,239
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 208,923,969 160,169,053 2,098,935,836
72 เหล็กและเหล็กกล้า 10,702,316 4,345,570 15,637,029
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 293,083,062 279,080,852 232,537,473
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 8,802,665 6,573,369 9,448,293
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 201,522 218,157 354,654
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 171,672,812 235,692,168 51,554,520
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 74,502 71,287 1,923,358
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 4,803,282 4,282,742 13,238,195
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 444,858 3,908,381 2,669,456
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 543,029 979,783 601,432
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 28,145,327 26,894,182 31,571,611
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 22,779,566 22,620,296 32,228,703
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,331,339,745 1,200,502,232 1,520,206,435
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,583,044,228 5,922,857,214 6,519,209,473
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 8,314,353 12,155,200 5,387,819
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 6,745,570 6,228,125 16,073,291
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 14,234,414 27,205,948 8,113,112
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 745,947,815 1,072,995 41,502,585
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 301,163,609 336,404,679 333,532,907
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,061,482 2,028,195 2,463,830
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 471,746 132,634 152,257
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 32,566,144 10,795,068 15,692,071
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,772,050 2,625,212 1,987,818
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 19,692,361 22,148,850 16,395,616
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 7,096 2,775 208,318
รวม 17,182,046,973 20,486,423,365 19,145,247,289
หน่วย : บาท