มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สโลวีเนีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 724 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 3,004,928 8,441,753 3,588,701
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 47,735 141,702 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 672,289 600,768 885,056
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 37,814 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,803 4,483 453,936
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 100,764 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 59,796,369 37,262,746 55,392,435
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 16,142,187 13,309,012 6,870,736
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,195,031 152,546 1,871,471
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,435,177 1,334,882 632,028
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 11,539 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 884,190 701,547 278,995
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 7,127,962 3,901,123 5,926,407
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,854,927 2,573,917 943,536
42 เครื่องหนัง 0 3,900 23,379
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,837 623,039 11,081
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 1,009 0
47 เยื่อไม้ 0 4,308,843 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,635,996 4,885,497 5,572,777
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 34,005 4,028 71,702
52 ฝ้าย 0 0 444,201
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 19,245 0 15,340
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 139,575
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,406,650 56,395 4,469,056
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 266,511 291,462 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 26,501 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 746,520 82,637 48,402
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 8,000 8,330 69,173
64 รองเท้า 0 42,879 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 5,290 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 58,111 140,585 124,015
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 4,287 42,839
70 แก้วและเครื่องแก้ว 50,106 153,586 213,654
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 64,856 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,411,397 2,602,035 750,823
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 548,052 678,319 860,293
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 55,139 224,434 106,246
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 102,764 1,235,785 62,627
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,456,902 330,862 305,210
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 457,218 237,698 368,310
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 21,889,446 16,368,683 40,394,948
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 31,595,124 28,962,243 34,345,728
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 3,642,200 4,962,267 5,335,693
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 8,459,500 39,382,125 8,606,912
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 7,923 0 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 14,591 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 616,009 2,792,942 2,447,778
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 296,582 57,329 108,421
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 41,444 1,633 17,602
รวม 174,054,398 177,052,271 181,799,086
หน่วย : บาท