มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สโลวาเกีย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 5,000 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 247,338 146,501 347,094
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,737,767 1,773,641 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 109,274 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 0 4,088
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 696,083 1,040,958 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 7,156 1,401 787,899
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 61,105 133,960 157,460
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 19,906 257,764 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 483,433 636,535 175,917
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,643,059 20,480 4,447,590
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,824,680 10,687,312 3,742,355
40 ยางและของทำด้วยยาง 955,841 3,293,418 2,562,757
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 4,270 0 4,409
42 เครื่องหนัง 28,065 13,264 32,597
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 51,338 24,107 16,928
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 16,543 7,625 51,535
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 84,671 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 4,143 91,200 143,813
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 13,186 3,072 11,437
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,024,663 382,939 268,606
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 41,533 73,902 201,628
64 รองเท้า 1,006,602 1,471,071 48,195
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 3,702
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 6,143 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 741,098 0 846,656
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 4,785
70 แก้วและเครื่องแก้ว 22,560 30,623 1,028,101
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 4,794
72 เหล็กและเหล็กกล้า 13,401 36,362 34,542
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,996,181 6,709,217 3,517,184
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 15,653 8,999 4,759,794
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,113,675 3,220,044 1,017,521
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 137,182 494,545 99,252
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 220,542 53,734 163,124
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 71,789,194 32,647,630 37,921,239
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 44,882,001 49,197,231 34,137,911
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 242,890 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 54,540,221 192,378,219 232,172,600
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,782,047 19,715,943 15,702,907
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 20,364 14,614 46,676
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 417,999 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,881,851 5,048,489 4,247,336
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,886,530 3,195,232 92,281
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 26,224 64,973 648
รวม 201,710,598 332,970,819 348,805,361
หน่วย : บาท