มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไทย

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 7,699,383 1,857,403 36,801,811
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 5,601,036 8,120,596 8,328,285
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 2,438,771 5,725
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,986,978 264,304 80,102
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 6,713,280
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 79,461,234 2,374,571 656
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 920,478
10 ธัญพืช 3,801,486 2,447,301 8,924,843
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 197,718 415,029 11,988,765
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 3,970 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,178,721 0 1,272,880
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 7,396,883 14,982,222 3,817,877
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 27,169,300 18,598,265 13,005,553
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 649,930 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 3,342,915 4,548,399 8,427
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 12,602,271 3,074,164 888,501
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 10,071,887 3,031,769 6,842,054
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 1,685,347 3,967
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,380,095 2,376,078 5,387,788
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,997,360 59,988 8,990
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 471,816 1,399,826 641,252
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 4,188,816 1,593,732 3,291,829
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,694,509 10,209 3,171,897
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 74,086 120,567 135,749
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,516,737 1,923,009 1,383,163
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 942,433 2,519,638 2,014,335
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 4,190,942 326,763 1,572,246
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 22,790 0 12,698,679
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,586,193 2,248,897 2,128,858
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 337,449,580 329,912,939 301,585,298
40 ยางและของทำด้วยยาง 147,255,533 155,064,387 237,223,328
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 994,479 311,717 132,309
42 เครื่องหนัง 3,311,975 6,933,714 1,692,800
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 9,174,906 15,897,356 9,448,837
47 เยื่อไม้ 30,191,786 30,762,925 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 10,313,232 5,270,203 3,451,614
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 376,704 1,149,814 2,528,586
50 ไหม 0 10,431 0
52 ฝ้าย 4,451,136 12,635 37,763
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 112,092 20,500 3,873
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,517,678 1,417,815 1,666,220
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 4,894 11,312,935 631
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 570,213 52,048 633,730
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 28,246 6,457
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 331,874 1,299,990 160,499
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 8,438,165 4,313,219 343,385
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 920,536 6,173,233 2,774,240
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,735,235 15,646,394 7,683,622
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 5,584,750 3,514,848 1,398,948
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 3,407,933 686,012 911,388
64 รองเท้า 352,557 847,138 329,780
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 223,524 48,466 14,596
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 219,874 330,692 304,959
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 5,050,215 4,536,229 3,490,835
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 632,460 371,969 4,074,793
70 แก้วและเครื่องแก้ว 3,998,161 4,797,435 8,151,501
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 735,824,809 743,842,690 649,769,932
72 เหล็กและเหล็กกล้า 17,862,206 1,553,302 5,837,962
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 870,833,400 857,377,037 841,824,262
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,812,652 47,561,791 11,140,893
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 530 941 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 20,753,190 17,734,503 15,025,010
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 134,885 8,930 0
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 468,123 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 557,777 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 12,461,869 15,633,076 6,351,404
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 3,125,962 17,427,553 503,077
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 574,188,787 455,206,019 529,918,023
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 5,187,687,605 4,208,209,228 3,558,706,621
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 113,508,104 79,410,305 137,260,876
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 46,599,425 67,877,583 44,620,375
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 2,610 509,316 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 188,436,728 231,638,350 196,531,514
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 35,276,721 26,304,758 29,319,464
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 39,411
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 3,712,517 3,342,203 9,851,395
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,348,173 6,197,483 2,391,505
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,567,214 2,362,021 2,433,336
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 2,820 99,642 468,809
รวม 8,581,542,995 7,459,908,962 6,762,081,851
หน่วย : บาท