มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 36,374 5,000 178,766
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 0 163,002
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 533,698,214 562,587,763 626,463,423
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 251,359 14,330
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 6,893 1,856,058
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 5,045,568 6,479,511 1,489,280
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 99,281 0 193
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,127,171 2,542,218 1,113,646
10 ธัญพืช 935 360 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 129,103
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,362,952 5,128,355 1,410,959
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 271,378 448,244 191,175
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 78,147 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 6,915,872 6,354,080 11,356,281
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 622,294 255,857 145,164
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 11,581,610 16,177,885 23,264,497
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 2,223,122 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,823,870 3,765,116 3,384,760
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,636,100 1,768,600 1,029,070
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 17,832,809 33,724,139 41,133,223
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 61,585 80,073 31,168
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 27,081,846 38,658,068 46,402,913
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 6,701,659 24,657,615 14,423,237
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 12,487,664 18,365,405 15,836,036
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 16,790,273 10,121,976 79,025,051
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 111,011,891 151,445,504 198,274,066
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,015,570,707 839,182,565 986,287,061
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 48,189,889 48,446,414 54,188,377
31 ปุ๋ย 15,619,741 37,506,436 9,549,082
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 320,929,708 330,767,856 268,509,100
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 27,945,133 22,114,161 32,199,788
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 81,594,149 82,773,376 105,311,943
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 16,998,740 23,544,691 27,443,209
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 185,627 83,454 6,563
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 52,204,087 47,735,512 62,637,183
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 299,337,117 332,370,351 502,721,330
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,357,129,685 1,428,492,888 1,650,543,058
40 ยางและของทำด้วยยาง 937,151,752 671,727,439 903,787,821
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 2,127,213 520,311 2,202,275
42 เครื่องหนัง 2,478,369 2,170,456 2,146,092
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 11,718 638 934
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,659,692 512,643 4,629,491
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 13,484 6,907 41,284
47 เยื่อไม้ 77,924,501 35,058,339 7,158,003
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 168,031,703 180,958,149 229,900,186
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 25,844,953 31,216,119 31,183,717
50 ไหม 40,078 11,910,602 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 1,074,273 1,489,937 1,337,575
52 ฝ้าย 2,596,803 4,422,907 2,252,046
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 384,273 460,902 419,945
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 235,860,407 217,099,776 316,195,421
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 84,319,789 90,612,524 97,481,137
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 42,215,037 40,996,195 50,122,030
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 8,525 64,125 420,371
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 29,766,982 35,223,594 36,592,683
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 70,541,831 59,708,498 111,345,796
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 328,629,552 345,860,586 373,120,503
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,169,065 13,486,720 16,296,520
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,567,419 3,188,036 4,390,295
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 12,230,787 14,541,746 9,632,068
64 รองเท้า 14,608,205 13,112,698 27,684,216
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,040,769 855,940 2,027,023
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 179,476 849,958 42,780
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 11,113 52,119 1,318
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 11,179,310 11,122,463 16,491,927
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 12,039,860 5,130,319 9,754,727
70 แก้วและเครื่องแก้ว 86,672,158 120,435,902 94,828,357
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 169,941,153 180,808,712 120,301,295
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,601,798,977 1,810,211,871 1,779,260,740
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 737,824,841 820,006,404 964,647,127
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,040,399,177 1,022,537,390 1,157,559,461
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 4,783,820 4,532,979 15,885,380
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 274,660,195 269,287,249 324,983,173
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 20,409,612 15,145,763 12,035,563
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 45,059,764 29,312,791 54,975,130
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 4,937,708 6,469,164 4,048,348
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 3,431,201 940,309 1,021,531
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 134,305,706 157,231,939 150,192,977
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 46,189,938 64,153,463 69,963,044
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,775,962,375 2,278,725,467 2,426,868,763
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 18,189,356,146 17,320,138,906 16,919,793,341
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 435,552
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 355,355,215 352,838,761 442,219,454
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 332,353 767
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 10,948 0 237,886
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 312,736,931 360,742,632 289,865,313
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 11,026,806 5,656,048 9,448,579
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 2,731,535 928,141 481,156
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 530,328 1,045,827 4,730,602
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 30,670,115 32,725,321 31,573,676
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 33,133,236 37,943,616 35,206,551
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 46,211,488 34,241,823 53,742,570
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 43,976 0
รวม 30,999,963,363 30,794,717,325 31,987,676,615
หน่วย : บาท