มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ยูเครน

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 262,593 129,934 118,009
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 6,930,002 4,584,872 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 2,786,132 1,149,859
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,444,269 948,115 232,516
10 ธัญพืช 485,639,085 2,195,341,260 81,489,408
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 22,504,471 7,150,137 11,998,679
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,328,363 9,031,779 19,431,974
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 3,152 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 270,552 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 17,596
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 9,929,705 33,134,272 45,115,895
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 4,939,156 6,618,299 11,409,267
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 0 8,787,207
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 89,865 33,019 27,436
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,201 5,541 3,613
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,108,764 2,494,753 1,651,140
31 ปุ๋ย 2,026 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 593,182 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,504 0 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 69,189 0 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,110 3,889,144 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 30,623 2,673
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 68,060 4,221,705 290,908
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,330,410 0 1,555,304
42 เครื่องหนัง 11,113 61,591 1,964
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 6,737,734 17,743,167 29,788,156
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 243,624 2,735 61,308
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 32,765 44,252 93,641
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 1,642 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 291,344 263,182 38,350
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 483,027 383,346 615,568
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 14,884 24,246 6,750
64 รองเท้า 0 25,571 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 702 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 17,573 113,861
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 3,000 1,761
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,738 4,266
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 19,323 0 5,071
72 เหล็กและเหล็กกล้า 10,891,800 0 983,747
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 91,999 728,770 2,684,517
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 112,658 489
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,701,918 3,953,497 5,198,396
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 13,329,237 5,904,274 5,431,138
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 12,985,676 17,287,828 7,158,798
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 57,759 359,486 370,923
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 0 317,051
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 162,979 1,395,698 663,395
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 10,505 24,260
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 122,296 218,579 6,761
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 109,284 42,498 13,521
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 746 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 23,077 0
รวม 585,211,239 2,319,604,128 236,865,176
หน่วย : บาท