มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ยูกันดา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 47,086 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 892,044 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 3,098 148,254 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,214 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,771 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 6,753 658 1,257
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 4,352,930 2,760,193 2,722,356
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,859 1,168 2,018
52 ฝ้าย 0 0 5,329,707
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 37,302 0 37,421
64 รองเท้า 17,707 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 6,374 0 62,012
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,692 1,744 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 251 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 8,853 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 1,172 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,197 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 885 0 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 2,656 0 0
รวม 4,454,291 3,852,570 8,154,771
หน่วย : บาท