มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 72,098,653 31,251,698 47,045,182
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 14,152,803 20,586,426 39,652,100
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 685,118,289 358,516,726 156,055,868
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 85,156,886 174,258,120 204,794,105
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 28,232,658 2,441,843 7,638,120
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 2,816,560 694,662 299,307
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 6,328,991 12,242,230 16,378,838
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 126,407,476 103,847,367 155,383,926
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 7,482,614 21,017,316 6,799,146
10 ธัญพืช 195,049,925 441,804,177 632,443,643
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 3,806,402 14,783,049 7,512,850
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 129,740,598 259,954,084 387,329,159
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 36,983,825 24,540,045 17,867,259
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 0 827,886
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 30,199,405 66,351,138 42,524,689
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 5,881,135 8,216,961 3,384,842
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 61,327,091 62,563,985 64,258,112
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 29,339,259 77,944,792 53,344,647
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 13,869,432 22,861,180 33,754,384
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 63,010,939 70,377,953 55,077,276
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 305,536,438 603,789,660 640,333,481
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 27,590,245 34,080,152 24,077,102
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 976,830,611 627,171,800 800,714,566
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 29,890 288,741 137,644
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 78,688,159 70,091,114 101,357,022
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 612,231 986,136 490,613
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 8,089,364,448 4,335,528,241 7,695,236,139
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 398,650,974 270,706,364 135,576,887
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 412,751,937 384,617,878 514,436,535
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 814,086,046 1,274,108,638 1,027,833,172
31 ปุ๋ย 9,190,630 6,293,501 2,431,751
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 235,487,158 326,720,785 315,520,969
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 467,149,135 374,887,671 365,452,450
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 254,634,885 262,606,293 307,522,041
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 125,237,942 74,226,676 111,259,660
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 41,921,825 20,223,664 30,671,216
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 4,344,384 5,260,877 17,334,717
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,663,988,302 1,354,079,054 2,050,556,824
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,997,595,276 2,254,311,984 2,323,154,878
40 ยางและของทำด้วยยาง 457,989,707 651,408,722 669,557,896
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 246,954,740 253,738,335 334,640,217
42 เครื่องหนัง 15,265,351 17,482,239 14,616,225
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 36,447,015 2,921,476 98,248,906
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 61,157,461 76,359,094 79,405,954
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 854 31,007 21,499
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 1,321 2,432 1,243
47 เยื่อไม้ 1,451,175,975 2,021,478,313 1,978,720,110
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 142,982,008 219,437,349 230,497,908
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 63,797,347 57,054,453 63,669,280
50 ไหม 0 18,239 2,913
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 3,990,311 0 2,701,942
52 ฝ้าย 192,679,816 389,094,940 668,823,201
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 12,561 0 3,427
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 45,930,432 90,682,452 60,891,076
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 62,945,927 81,816,557 38,754,174
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 25,200,187 50,028,693 79,674,148
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 831,492 793,993 1,138,068
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 3,670,147 2,686,874 2,265,790
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 44,854,487 32,330,572 37,315,150
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,062,998 1,702,614 3,205,913
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,084,859 12,473,123 54,551,453
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 21,532,221 19,957,403 24,765,742
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 27,318,554 25,884,085 115,841,584
64 รองเท้า 12,804,064 13,951,070 8,580,137
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 7,995,439 2,683,368 4,079,640
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 28,752 18,660 26,443
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 141,210 72,103 52,542
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 61,576,582 89,780,244 71,811,486
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 51,163,018 45,950,582 46,325,443
70 แก้วและเครื่องแก้ว 98,853,601 164,400,586 123,660,281
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 442,783,079 615,441,763 556,387,008
72 เหล็กและเหล็กกล้า 174,557,165 214,645,315 201,342,062
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 811,033,803 710,565,873 835,563,554
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 138,431,130 235,829,312 246,522,534
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 11,616,563 22,014,524 18,966,934
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 372,546,154 362,380,246 411,261,715
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 3,016,166 1,135,153 1,271,687
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 6,073,987 958,333 1,939,958
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 1,301,252 3,995,050 2,399
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 27,137,732 11,944,825 12,649,048
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 88,052,378 111,448,102 156,910,587
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 78,240,641 78,353,434 81,699,897
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,955,706,654 4,385,303,856 4,516,360,584
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,757,484,200 6,769,016,976 6,955,762,430
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 276,391 3,567,148 65,871,776
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,309,412,209 1,885,982,412 2,638,847,150
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1,897,656,339 659,446,387 362,427,376
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 19,939,920 34,469,852 8,240,272
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,566,385,529 1,796,533,419 1,834,683,575
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 5,067,460 4,660,943 4,264,550
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 17,758,407 29,620,502 16,179,504
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 62,723,609 554,580,565 351,906,496
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 102,515,100 131,510,752 91,872,396
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 33,162,829 56,861,030 42,587,983
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 26,742,789 22,852,659 37,454,606
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,204,869 983,502 2,442,951
รวม 39,561,968,249 37,082,574,492 42,663,737,829
หน่วย : บาท