มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เวียดนาม

เดือน สิงหาคม 2564 ถึง ตุลาคม 2564

ชื่อรายการ ตุลาคม 2564 กันยายน 2564 สิงหาคม 2564
01 สัตว์มีชีวิต 108,230 139,841 147,609
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 615,466,388 607,595,645 579,433,153
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 1,562,537 8,464,561 8,631,535
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 2,082,714 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,048,266 1,295,668 857,471
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 42,232,696 33,032,641 43,990,351
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 589,009,528 701,096,701 429,135,318
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 585,608,684 474,482,722 328,279,864
10 ธัญพืช 1,922,802 2,517,474 1,511
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 117,317,701 74,155,399 74,408,812
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 9,336,616 11,236,899 2,847,191
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 458,214 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 197,833 11,843 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 47,791,231 20,238,431 78,372,659
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 35,456,254 29,248,257 5,636,452
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,168,178 704,789 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 37,851,673 12,870,353 19,804,940
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 21,027,714 22,093,811 15,569,115
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 180,343,089 172,309,447 156,004,517
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 40,128,107 43,313,177 46,018,380
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 40,040,023 67,842,531 83,483,379
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 22,888,945 6,756,814 32,637,588
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,475,949 2,179,396 31,908,433
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 19,220 1,501,460 1,480,878
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,879,328,035 80,523,736 895,919,760
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 78,570,122 41,575,125 86,120,177
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,008,819 3,276,884 25,404,589
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 903,119 50,146 384,291
31 ปุ๋ย 4,276,671 26,008,626 28,261,501
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 27,135,424 16,727,869 24,801,901
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 21,111,655 13,122,124 22,100,059
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 40,426,708 72,789,233 36,127,180
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 6,126,718 3,759,062 7,330,289
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 363,004 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 99,799 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 933,596,868 580,220,100 371,906,096
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 479,547,612 457,666,935 521,524,804
40 ยางและของทำด้วยยาง 119,285,116 141,282,851 132,896,331
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 32,983,429 15,200,992 39,955,653
42 เครื่องหนัง 34,345,753 32,351,509 21,926,313
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 3,921 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 207,165,908 135,641,859 116,684,341
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 2,144,942 2,306,790 692,661
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 192,045,149 120,334,302 103,922,578
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,186,659 4,028,210 3,654,364
50 ไหม 7,458,817 669,100 7,300,770
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 3,710 0 0
52 ฝ้าย 37,511,847 43,397,872 65,296,104
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 275,325,124 260,667,307 238,424,834
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 17,764,079 15,781,746 12,641,447
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 2,021,506 6,459,035 10,003,495
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 519,823 10,685 6,936,648
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 29,859,768 32,649,747 29,380,882
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 77,363,360 58,813,850 98,735,100
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 268,801,721 200,856,475 271,007,638
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 58,892,300 41,891,514 65,490,231
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 76,583,993 86,870,858 86,793,177
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 91,756,514 67,151,752 89,987,720
64 รองเท้า 128,894,674 158,637,922 164,281,321
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 3,370,983 4,740,093 2,787,659
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 19,197 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 122,203 139,584 94,542
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 11,597,397 8,328,665 11,228,480
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 91,541,124 113,375,494 80,060,429
70 แก้วและเครื่องแก้ว 16,879,522 13,714,826 13,088,276
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 13,294,594 8,866,366 5,198,640
72 เหล็กและเหล็กกล้า 902,123,207 818,741,337 879,324,176
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 327,993,499 284,523,375 273,036,294
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,191,234,385 498,519,592 413,575,042
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 210,797,488 153,488,415 235,749,461
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 26,568 3,579 310,278
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,016,029 707,854 2,571,056
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 7,864 3,196,888 2,683,189
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 30,551,128 27,331,132 26,056,419
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 94,003,085 103,486,316 101,166,029
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,086,154,976 1,111,152,026 1,087,276,950
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,938,892,688 5,260,486,345 5,667,358,139
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,017,831,329 909,063,815 954,429,117
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 104,566 110,701 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 18,387 0 477,527
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 384,581,532 231,165,919 318,740,806
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 13,208,214 12,057,415 7,686,696
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 414,944 4,000 171,960
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 97,131,995 111,362,710 87,448,533
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 17,908,035 24,945,288 17,688,933
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 92,244,898 86,543,772 63,798,444
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 1,617
รวม 22,078,005,899 14,799,886,780 15,776,550,103
หน่วย : บาท